Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

Vragen Zorginstellingen

Het aantal zorgboerderijen (bedrijfjes/instanties) en het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De meesten bieden begeleiding, dagbesteding met zorg en ondersteuning aan verschillende doelgroepen.

Lees verder »

Beantwoording vragen MFC Nieuwlande

Op 24 januari 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het MFC Nieuwlande. De zorg was ook het vinden van nieuwe bestuursleden, deze melden zich op de laatste vergadering ook niet aan ondanks ook al om eerdere oproepen. Nieuwlande moet een bestuur hebben om als stichting te kunnen functioneren.

Lees verder »

MFC Nieuwlande

Op 1-1-2020 heeft het bestuur van het MFC Nieuwlande haar taken met onmiddellijke ingang neergelegd.

Het bestuurlijk verantwoordelijk willen zijn, als vrijwilligers voor een sluitende financiële begroting van het MFC, was in hun optiek niet meer verantwoord.

Het MFC is de Spil van het dorp en daardoor dreigt de dorpsfunctie voor tal van verenigingen en nog te organiseren activiteiten te vervallen.
Dit is van invloed op het sociale leven in het dorp Nieuwlande.

Lees verder »

Ook hogere inkomens vragen nu goedkope huishoudelijke hulp aan, en daardoor staan andere gemeentelijke voorzieningen onder druk

Er is een run ontstaan op huishoudelijke hulp via de gemeente in 2019. Nu zien gemeenten aanvragen zo sterk toenemen dat andere zorg in het gedrang dreigt te komen in 2020. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 149 gemeenten in samenwerking met de VNG.

‘We vrezen bezuinigen op vervoer en sport om al die huishoudelijke hulp te kunnen betalen. We hebben grote zorgen of we nog wel de ondersteuning aan inwoners kunnen geven die ze écht nodig hebben’, schrijft een gemeente.

Lees verder »

Ons immer actieve lid in de wijk Krakeel: Lubbert Vaartjes. Complimenten voor zijn vrijwilligerswerk in "zijn"wijk en de spreuk: jong geleerd is oud gedaan is hierbij zeker van toepassing!

Wethouder Jan Steenbergen bedankt dhr Strijker voor zijn inzet als vrijwilliger