nieuwsbriefheader

Herfsteditie 2021

(24 september 2021)

Wethouder Reneman op verzoek van Gemeentebelangen op onderzoek


Wethouder Reneman trotseerde onlangs regen en wind om persoonlijk met enkele inwoners van Hoogeveen onveilige verkeerssituaties in ogenschouw te nemen.
Gemeentebelangen had diverse signalen ontvangen van inwoners en stelde daarom vragen aan de gemeente waarom er niets gedaan was met de geschetste problemen. Wethouder Reneman zegde direct toe om persoonlijk samen met de verkeerskundige van de gemeente, Oene Hoekstra te gaan kijken.
Reneman1
Kom je vanaf de oostkant vanuit het Haagje op je fiets en wil je de Beukemastraat in, dan kom je in principe terecht op de verkeerde weghelft. Onveilig, zo vond ook de wethouder
In de nieuwe woonwijk aan het Beukemaplein is een voetpad aangelegd maar deze stopt plotseling. Voor de bewoners van de woonwijk Lucas Aardenburg die er ook langs moeten lopen is dat meer dan vervelend. Men moet de laatste 10 meter door het erg lange gras lopen en dan ook nog eens met grote kans dat men door de hondenpoep loopt. Onlogisch, zo vond ook de wethouder en met vrij lage kosten gemakkelijk aan te passen.
Reneman2
Reneman3
De bewoners aan de Linthorst Homanstraat herkennen hun eigen straat niet meer. Door de bouw van de nieuwe woonwijk "Julianaplantsoen" zijn ze 21 parkeerplaatsen kwijt geraakt terwijl er veel auto’s bij zijn gekomen. Er is nu nog nauwelijks parkeerruimte voor de eigen auto's. Omdat de vuilnisauto niet in de nieuwe woonwijk kan komen om de containers te legen, moeten de containers aan de Linthorst Homanstraat gezet worden, waardoor de straat nog voller wordt. Kortom een zeer vervelende situatie.
Tijdens het koffie drinken met de buurtbewoners beloofde wethouder Reneman te onderzoeken waarom tijdens de bouw niet beter met de aanwonenden is overlegd. Hij zal tevens onderzoeken wat er mogelijk is om op korte termijn iets van deze overlast op te lossen en zo gauw er groot onderhoud wordt gepleegd aan de Linthorst Homanstraat, moet er in overleg met de bewoners een oplossing komen.
(5 oktober 2021)

Wie helpt ons met Facebook en zo?

Gemeentebelangen is altijd wel actief met bepaalde onderwerpen en dat willen we graag duidelijk maken naar onze leden en de inwoners van Hoogeveen. We moeten van ons bescheiden karakter af en we willen jullie bovendien beter informeren over de thema's die aan de orde zijn. Wij zijn al gestart met vaker persberichten te sturen naar de lokale media, we maken met regelmaat een nieuwsbrief maar ja, de jongste generatie is meer gericht op Facebook. Daarom doen wij een oproep naar onze leden die ons kunnen helpen met het beter gebruik maken van dit medium.
Wil jij GB hiermee helpen? Meld je even aan bij secretariaat@gemeentebelangen.nl
Je ontmoet een enthousiast bestuur, fractie, PR commissie waarbij jij al je creativiteit kwijt kan.
(2 oktober 2021)

Hoogeveen trapt af richting verkiezingen

Aftrap1
Het motto waaronder Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de verkiezingen ingaat, is "Vol gas met nieuw elan". Dat is afgelopen zaterdag meteen in de praktijk gebracht. Bestuur, fractie en leden van Gemeentebelangen hebben letterlijk de campagne afgetrapt door samen te beginnen aan een fietstocht door onze gemeente. In het inleidende gesprek is niet teruggekeken maar het vizier op vooruit gezet en als de ledenvergadering instemt, dan heeft GB Hoogeveen voor het eerst een vrouwelijke lijsttrekker: Hilma Hooijer uit Noordscheschut.
Campagneleider Jan van der Sleen heeft vanaf Plan Schoonhoven een route uitgestippeld langs een aantal significante plekken in de gemeente Hoogeveen, waar fractie en bestuur door woordvoerders op enthousiaste wijze zijn gewezen op de mogelijkheden die zij zien voor deze plaatsen. Zo wijzen Jan de Vries en Roelof Koops namens Pr8velden de leden van GB erop dat aan de oostkant van Hoogeveen, beeldbepalende landschapselementen als wijken voor afvoer van water en turf, voorgoed dreigen te verdwijnen. Ook de verdroging van de bossen in dit gebied is goed merkbaar door de lage waterstand. Gepleit wordt om de wijken te herstellen en een aansluiting te maken op de vijver in het plan Schoonhoven. Hierdoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld recreatieve kanotochten. Pr8chtveld bestaat uit afvaardigingen van Plaatselijk Belang van Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut en Nieuwlande.
Aftrap2
In Nieuwlande is museum De Duikelaar bezocht. GB is hier op de hoogte gesteld van de ambities die bij het bestuur van dit museum leven. Nieuwlande neemt in de Nederlandse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een heel bijzonder plaats in. Slechts 2 dorpen ter wereld hebben de Yad Vashem onderscheiding ontvangen en Nieuwlande is er een van. Na een zeer boeiende inleiding door Henk Kremer over wat er zoal in Nieuwlande is gebeurd en waardoor je nieuwsgierig wordt naar nog meer informatie, is koers gezet naar Hollandscheveld.
Aftrap3
In Het Anker vertelt Jacomijn de Jong over het project "Hollandscheveld verbindt". Het is duidelijk dat deze aanpak, waarin vrijwilligers vele taken ten aanzien van mensen die ondersteuning behoeven op zich nemen, in velerlei opzichten versterkend werkt. Niet alleen omdat op die wijze 'naoberschap' een nieuwe impuls krijgt, maar ook omdat vele kosten die anders voor rekening van de gemeente zijn, nu komen te vervallen.
De fietsroute wordt vervolgd naar "De tram" in Noordscheschut.
Aftrap4
Zowel hier als bij de volgende stop, de DOC aan de Alteveerstraat geeft Cor Koopmans van de Historische Kring Hoogeveen een interessante uitleg. Verhaald wordt over de importantie van de tram voor reizigers en kooplui, door Zuidoost Drenthe beginjaren 1900 en hoe DOC hofleverancier is geworden, getuige het wapenschild aan de gevel.
Aftrap5
De laatste stop is in de Oude Kene, waar Grietje Loof van het IVN vertelt hoe in relatief korte tijd dit gebied van een enorme natuurwaarde is geworden. Er is 3 km beek gerealiseerd die als waterberging dient, er is een gebied met hydrofytfilters voor het reinigen van water. In dit natuurgebied zijn bijvoorbeeld ringslangen zich wonderwel thuis zijn gaan voelen. Het is ook deze spreekster die de aanwezigen erop wijst dat ook Gemeentebelangen Hoogeveen zich best 'groener' mag gaan opstellen.
Aftrap6
Op het eindpunt wacht ter afsluiting van deze fietsdag een barbecue. Organisator Jan van der Sleen blikt terug op een geslaagde dag door deze originele aftrap richting de verkiezingen. "Het mooie is dat als je met elkaar gaat fietsen als vanzelf alle neuzen één kant op wijzen. Dat gaan we richting die verkiezingen én daarna vasthouden. We hebben grotendeels een nieuw bestuur, met daarin ook voor het eerst twee vrouwen. We gaan binnenkort met onze leden het verkiezingsprogramma bespreken, om ook van hen input te krijgen. De kandidatencommissie werkt keihard om op onze ALV een kandidatenlijst te presenteren waarop we trots kunnen zijn. De lijst wordt een afspiegeling van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Het motto van deze kandidatencommissie is: 'Niet het vele is goed, maar het goede is veel'. Daarmee gaan we vol vertrouwen - "Vol gas met nieuw elan" - de verkiezingen in, voor het eerst met een vrouwelijke lijsttrekker en een kandidatenlijst met diversiteit.
(12 september 2021)

In Memoriam: Henk Kreeft

Tot onze grote spijt is ons gewaardeerd lid Henk Kreeft uit Tiendeveen overleden op 12 september 2021. Vele jaren is hij lid geweest van Gemeentebelangen (zo'n 20 jaar). Zijn betrokkenheid was vooral gericht om in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn omgeving Tiendeveen. Hij stond regelmatig op de kandidatenlijst. Hij droeg zijn lokale partij een warm hart toe. Gemeentebelangen is hem dankbaar hiervoor.
Wij wensen zijn nabestaanden veel kracht toe het verlies van hun Henk te dragen.
(8 september 2021)

Dwingelandpark krijgt kinderspeelplaats

Dwingelandpark
Gemeentebelangen maakt zich sterk voor het behartigen van de belangen van de inwoners en hoe mooi is het dan te zien dat er een start gemaakt wordt met de realisatie van een echte kinderspeelplaats in het park.
Wij stimuleren dat iedereen zich meer gaat bewegen. Voor kinderen is het zó goed voor de ontwikkeling van hun motoriek dat ze lekker kunnen buiten spelen. Ook is het samen spelen, samen vrienden worden.
De sportfunctionarissen van de gemeente organiseren dit soort activiteiten.
Vandaag kwamen veel kinderen van de Juliana van Stolbergschool en Villa Kakelbont naar het park om te sporten en te picknicken. Ook IVN en de Krajicek Foundation waren aanwezig om de kinderen te vermaken. Ook waren er veel omwonenden van het park aanwezig. En Jan Giethoorn was er namens Gemeentebelangen ook, om het plezier te zien afstralen van alle aanwezigen.
(8 september 2021)

Salawaku

We waren uitgenodigd om bij Stichting Salawaku hun eerste dagontmoeting na de vakantie èn het Coronatijdperk mee te maken. "Mari Masuk Sadja" (Kom gezellig binnen!). Een belangrijk aspect van de Molukse cultuur is samen lekker eten. Het was dan ook een traktatie dat we een heerlijk bereide maaltijd mochten mee-eten.
Met de vrijwilligers en bezoekers hebben we gedachten uitgewisseld.
Zoals voor zovelen, met name ouderen, is zo'n fijne dagontmoeting ook voor de woonwijk rondom Salawuku een dag waar echt naar uitgekeken wordt. Een dag om elkaar weer te ontmoeten, gezellig samen te eten, samen te zingen en bij te praten.
Salawaku1
Salawaku2
https://www.gemeentebelangenhoogeveen.nl