Natuurgebied Steigerwijk Nieuwlande

Retentiegebied Nieuwlande

Vorige week ontvingen we een mail van een vrijwilligster van de Zoogdierenwerkgroep Hardenberg, die ons meldde dat er in het Retentiegebied (wateropvang) aan de Steigerwijk in Nieuwlande (gem.Hoogeveen) een otterjong was dood gereden en een ander jong uit hetzelfde nest naar de opvang is gebracht.

Persbericht betreft subsidie op woningbouw in Hoogeveen

N.a.v. een artikel in Het Dagblad van het Noorden van woensdag 8 september jl. heeft Gemeentebelangen vragen aan het college van B&W.
Het gaat om de landelijke regeling Woonimpuls die met name bestemd is voor de bouw van goedkopere woningen. De regeling is versoepeld waardoor ook gemeenten buiten de Randstad er gebruik van kunnen maken.

Algemene Leden Vergadering goed bezocht

Algemene Leden Vergadering goed bezocht Na meer dan een jaar hebben we als Gemeentebelangen op dinsdag 31 augustus weer een Algemene Ledenvergadering gehad. De opkomst was overweldigend, het was goed elkaar weer eens fysiek te ontmoeten. Na het welkom en introductierondje gaf voorzitter Jacob Melissen een kort relaas over de laatste periode en werden de […]

Vragen betreft inrichting Middelveldweg gesteld namens GB

Binnenkort gaat u aan de slag met de aanpak van de Middenveldweg. Het is de bedoeling dat de doorstroming van het verkeer op deze weg in drukke periodes wordt verbeterd. De aanleg van een turbo-rotonde t.h.v. De Stroom en de aanleg van 2 rotondes bij de afslagen van de A28 zullen tot verbetering moeten leiden.

De werkelijke feiten hoe Hoogeveen in de financiële afgrond is gestort

Een grondige analyse van de financiële boekhouding van de gemeente Hoogeveen kan maar tot één éconclusie leiden. Onder leiding van de PvdA-wethouder Wietze van der Zwaag en CDA-wethouders Anno Wietze Hiemstra en Bert Otten, die van 2006 t/m 2018 financiën in portefeuille hadden, veranderde de gemeente Hoogeveen van een gemeente die geld spaarde tot een gemeente die bijna bankroet is.

Uitbreiding Fysiotherapie De Leeuwerik

Fysiotherapie de Leeuwerik, praktijk aan de Leeuweriklaan is genoodzaakt om de praktijk uit te breiden vanwege huidige ontwikkelingen binnen de zorg. Een toename van cliënten door verschuiving van zorgvragen van tweede naar eerste lijn. Bovendien moeten cliënten in hun eigen buurt hun zorg kunnen ontvangen. Ze hebben dus een buurtfunctie. Het huidige pand is te klein. De uitbreiding zou moeten plaats vinden op eigen terrein, de plaats waar nu de parkeerplaatsen zijn. Een bouwaanvraag hiervoor is februari 2020 al ingediend.

Schriftelijke vragen met betrekking tot de brug in de Weg om de Oost

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de overlast die omwonenden van de brug in de Weg om de Oost ervaren. Wij vinden het enorm vervelend dat deze bewoners zoveel hinder ondervinden van het verkeer wat over de brug rijdt. Ook hebben wij kennis genomen van het feit dat het college allerlei metingen heeft gedaan en gekeken heeft naar mogelijkheden om dit op te lossen.  Uit die metingen blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast.

Persbericht GB Hoogeveen betreft zonneparken gem. Hoogeveen

Gemeentebelangen Hoogeveen wil een halt toeroepen aan het inrichten van zonneparken in de gem. Hoogeveen. De nu al gehonoreerde aanvragen zullen nog uitgevoerd moeten worden volgens de bestaande procedure. Nieuwe of nog niet goedgekeurde zonneparken zullen niet meer door GB Hoogeveen worden ondersteund. We roepen ook andere partijen in de gemeenteraad op om geen steun […]