Gemeentebelangen bewaakt fietsenstalling

– van de voorpagina – Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon rekenen.

Beleidsplan re-integratie en participatie 2014-2018.

Beleidsplan re-integratie en participatie 2014-2018.

De gemeente wordt verantwoordelijk voor een grote groep mensen met een beperkt arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben. Zoals mensen die afhankelijk zijn van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong.

Kern van de participatie is, dat iedereen zoveel mogelijk aan het werk gaat of een bijdrage levert aan de samenleving.

Met deze beleidsnota bouwen we voort op de beleidsnota participatie en re-integratie 2011-2014, welke wij in het voorjaar van 2011 hebben vastgesteld.

Bezwaar tegen WOZ waarde

Als u bezwaar wil maken tegen de nieuwe WOZ waarde, kunt u bij de website van de gemeente Hoogeveen, op deze link, een bezwaar formullier invullen

Raad en Daad

Naam: Jan Steenbergen Leeftijd:57 jaar jong! Politieke partij: Gemeentebelangen Hoogeveen Wat is u deze week vooral opgevallen in de lokale politiek? Er zijn een aantal zaken die mij de afgelopen week beziggehouden hebben. Dat zijn de sluiting van het koffiecafe in Museum de 5000 Morgen, het uitstel van de doortrekking van de Mr Cramerweg, de […]

Beschouwing begroting 2012-2015

Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune. Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die al onze vragen keurig hebben beantwoord.Er is voor ons veel duidelijk geworden. Voorzitter, Eerst een inleidend woord voor een collega […]

Gemeentebelangen wil van het College van B & W duidelijkheid over de tarieven die gehanteerd zullen gaan worden bij het begraafbeleid.

Binnenkort zal in de gemeenteraad het begraafbeleid weer in behandeling worden genomen. Omdat er vorige keer besluiten zijn genomen waarvan de gevolgen niet waren te overzien, wil de partij van Jan Steenbergen nu wel weten wat de gevolgen zijn voor de inwoners van Hoogeveen. Gemeentebelangen wil graag dat de cijfers in het raadsvoorstel, of via […]

Info bulletin april 2011

INFOBULLETIN 2010 – 2014 Maart 2011 Nummer 2 Tevens uitnodiging en agenda Ledenvergadering 5 april 2011 Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. Geachte leden van Gemeentebelangen Hoogeveen en Omstreken De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 5 april om 20.00 uur a.s, in het gebouw de Pelikaan aan de Sloodstraat in Hoogeveen. Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3 […]

Hoogeveen, Intercitystation of stoptreinstation ?!

Hoogeveen, Intercitystation of stoptreinstation ?! Ruim twee jaar is Hoogeveen bezig te lobby’en voor de intercitystatus van het  station. Dat is nodig, omdat de NS de dienstregeling wil versoberen tot alleen 2 stoptreinen per uur. En dat terwijl binnenkort de NS de nieuwe Hanzelijn opent, met méér en snellere treinen naar de Randstad. Het gemeentebestuur […]

Geen vuur in de natuur

Drenthe – Door de aanhoudende droogte en het verhoogde risico op natuurbranden hebben alle Drentse gemeenten, in samenwerking met brandweer, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Drents Landschap, een handelingsperspectief geformuleerd voor de inwoners en bezoekers van Drenthe. De natuur in Drenthe is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor natuurbranden momenteel […]

JOIN: Hoogeveen is knokstad

Hoogeveen – Vier ambtenaren van Gemeente Hoogeveen hebben zich dinsdag 12 april tijdens een JOIN-bijeenkomst laten informeren door jongeren uit de gemeente. De ambtenaren zijn allemaal (soms zijdelings) betrokken bij het Hoogeveense jeugdbeleid en kwamen de jongeren naar hun mening en ervaringen vragen. De avond leverde interessante nieuwe inzichten op. De gemeente had zich zelf […]