Onrust in Fluitenberg over bouwplannen

Fluitenberg – Er is onrust in Fluitenberg over bouwplannen van de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen wil Fluitenberg uitbreiden met bijna 60 woningen en dat in een kern van 106 bestaande woningen. Door de gemeente Hoogeveen zijn in het project woningbouw dorpen in ieder dorp werkgroepen in het leven geroepen. Daarmee werd de indruk gewekt dat bewoners […]

Burgemeester ontvangt canon van Hoogeveen

Burgemeester ontvangt canon van Hoogeveen Maandag, 21 Februari. Hoogeveen – Burgemeester Lohuis legde vorige week de belofte af als burgemeester van Hoogeveen. Dit onder toeziend oog van de gemeenteraad, vrienden, bekenden, veel publiek en een druk fotograferende pers. Tijdens de receptie na afloop ontving hij het eerste exemplaar van de Canon van Hoogeveen. Een Canon […]

Museum De 5000 Morgen

Vooraf even voor alle duidelijkheid. De collectie die in het museum staat moet behouden blijven voor het nageslacht. Het gaat ons om de manier waarop. Na De Tamboer wordt nu ook de dagelijkse leiding van het museum overgenomen door topambtenaren van de gemeente. Die zal als bedrijfsleider/directeur gaan functioneren. Er vind een verschuiving plaats van […]

Woningmarkt Herstructurering

Woningmarkt Herstructurering Regio – De gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld en Hoogeveen maken zich zorgen over de aangekondigde maatregelen van het kabinet voor de woningmarkt en herstructurering van bestaande woonwijken. Dit hebben de gemeenten laten weten in een brief aan de minister van Infrastructuur en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeenten, provincie en […]

Tevredenheid over raadsbrede besluit Oostwijk

TEVREDENHEID OVER HET RAADSBREDE BESLUIT OOSTWIJK Het bestuur is zeer tevreden met de raadsbrede steun voor een alternatief fiets – voetpad naar Schoonhoven. Ook over het gevoerde overleg met Be Okken van Gemeentebelangen, als woordvoerder van de raadsfracties, en met wethouder Tiens Eerenstein om op verzoek van het bestuur ook nog andere alternatieven in onderzoek […]

Gladheidsbestrijding

Brief gemeenteraad verbinding Shoonhoven

Aan: College van B&W Elim, 21 december 2010. Gemeente Hoogeveen. Betreft: voet/fiets verbinding Schoonhoven. T.a.v. : Wethouder Eerenstein. Geacht College, De Fracties van CDA, PVDA, GemeenteBelangen,VVD, ChristenUnie, Groenlinks,D.66 en SP vragen uw aandacht voor het volgende.   Al geruime tijd is er discussie over bovengenoemde voet/fiets verbinding van en naar het recreatie gebied Schoonhoven vanuit […]

Schipholtrein stopt ook in 2011 in Hoogeveen

Hoogeveen – Deze week is de nieuwe NS-dienstregeling ingegaan. Het was even spannend, maar ook het komende jaar stopt de rechtstreekse trein naar Schiphol elk uur op station Hoogeveen.   De NS wilde die trein in 2010 al schrappen, maar dat plan ging niet door dankzij een uitgebreide lobby van de Hoogeveense gemeenteraad. Er werden […]

Bouwkavelsbeschikbaar in dorpen

Bouwkavels beschikbaar in dorpen

Schaduwbegroting

Eindstand na verwerking van de voorstellen van het college. 2011 2012 2013 2014 145 54 357 391 Aanpassingen Gemeentebelangen Investeringen naar Plafond van 10 miljoen 0 -350 -350 -350 Onvoorzien afromen -108 -108 -108 -108 Oestergala -20 0 0 0 Spaarbankbos andere manier van onderhoud -9 -9 -9 -9 Schoonhoven idem -60 -60 -60 -60 […]