Schaduw begroting

Eindstand na verwerking van de voorstellen van het college. 2011 2012 2013 2014 145 54 357 391 Aanpassingen Gemeentebelangen Investeringen naar Plafond van 10 miljoen 0 -350 -350 -350 Onvoorzien afromen -108 -108 -108 -108 Oestergala -20 0 0 0 Spaarbankbos andere manier van onderhoud -9 -9 -9 -9 Schoonhoven idem -60 -60 -60 -60 […]

Samen naar een nieuw evenwicht

Samen naar een nieuw evenwicht. Samen naar een nieuw evenwicht is het thema van deze programmabegroting en ook van het collegeakkoord. Daar bedoelt het college mee, althans dat begrijpen we uit het collegeprogramma, dat de verantwoordelijkheid van onze inwoners en van de gemeente anders moet worden ingevuld. Meer verantwoording bij onze inwoners.Maar dat mag niet […]

Ledenvergadering 24 november

Geachte leden van Gemeentebelangen Hoogeveen en Omstreken Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de Ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 24 November 2010 in het Vonder te ElimAanvang van de vergadering: 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen van de ledenvergadering van 27 april 2010 4. Ingekomen […]

Samen naar een nieuw evewicht

Samen naar een nieuw evenwicht.

Bouwplan Bilderdijk loopt vertraging op

Bedrijventerein

Hoogeveen – Volgens het college van B en W heeft Hoogeveen meer ruimte nodig voor bedrijventerreinen. “Het gaat de komende tien jaar om 85 tot 110 hectare anders vist Hoogeveen achter het net” In het verleden is Buitenvaart II bij Hoogeveen Oost en Riegmeer bij Hollandscheveld al aangewezen als toekomstig bedrijventerrein. Het idee voor de […]

Buitenvaart

Brief aan de leden Geachte leden ondernemers van de Vereniging Parkmanagement Buitenvaart,

Agenda raadsavond 27 mei

Klik hier voor agenda raadsavond 27 mei

Collegeakoord 2010

Collegeakoord 2010 / 2014

Info Bulletin december 2009

Info Bulletin December 2009.