Cijfers rond asielcriminaliteit

Gezien de commotie in de landelijke media omtrent het al dan niet bestaan, dan wel het voorkomen van publicatie van cijfers rond asielcriminaliteit, hebben wij de volgende vragen: –          Zou het college kunnen aangeven of en hoe de verstrekking van deze gegevens in Hoogeveen verloopt? –          Welke cijfers krijgt het college van de politie? –          […]

Jihadisme in Hoogeveen

Het is alom bekend dat het de laatste tijd veel te doen is om “Nederlandse” islamitische jongeren die vanwege hun ideologie als jihadstrijders naar Islamitische landen vertrekken om daar te strijden voor hun ideologie. Dat baart de fractie van Gemeentebelangen ernstige zorgen.

bestrijding jeugdwerkeloosheid

Zoals u zult weten heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een Europees potje beschikbaar voor het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Het gaat om projecten als loonkostensubsidies om jongeren met bijstand aan de slag te helpen, leerwerkplekken en om begeleiding op de werkvloer.

Topinkomens bestuurders zorginstellingen.

Zoals u zult weten mogen bestuurders van zorginstellingen volgens de huidige Wet Normering Topinkomens niet meer verdienen dan een jaarsalaris van € 187.340. In de nieuwe Wet Normering Topinkomens (is nog een wetsvoorstel) is deze maximale grens verlaagd naar een jaarsalaris van €144.108.

Rioolgas Firma Annen

Onlangs werden wij geïnformeerd over een mogelijke oorzaak rondom de toedracht van het gebeuren inzake het AAC.

Vragen over bezuinigingen oud-archief Hoogeveen

Als fractie van GB hebben we vernomen dat door de bezuinigingen het contract met de archiefmedewerkster m.i.v. 19 maart wordt beëindigd.