Beantwoording vragen verkoop van het Pand aan De Vos van Steenwijklaan I

Op 1 november 2011 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de Volgende vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan gesteld: Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Elim 01-11-2011. Doel: schriftelijke vragen: Conform regelement van orde van de raad. Geacht College, In verband met een vraag […]

Vragen Planschade verzoeken

Op 22 mei heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het vergoeden van planschade: Er bereiken ons meerdere klachten over de afhandeling van planschade verzoeken van inwoners. In een aantal gevallen die ons bekent zijn spreken we over vertragingen van maanden. Uit kontact met de desbetreffende afdeling […]

Vragen aan huis gebonden beroepen

Op 22 mei heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over aan huis gebonden beroepen: Al geruime tijd onderhoud ondergetekende kontakten met inwoners over aan huis gebonden beroepen. Al geruime tijd is het voornemen om de beleidsnotitie aan huis gebonden beroepen te herzien. Hiervoor wordt ambtelijk een herziening […]

Vragen Gemeentebelangen 23 februari

Op de raadsavond van 23 februari heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende mondelinge vragen gesteld over het doortrekken van de Mr. Cramerweg: Op de raadsvergadering van 26 januari heeft de Wethouder ons toezeggingen gedaan over de verdere onderbouwing van de drie alternatieven rondweg Hollandscheveld. Deze zouden binnen een week toegestuurd worden. Gemeentebelangen […]