De openingshandeling van het kind centrum Wolfsbos.

Het bouwbord voor het kind centrum Wolfsbos is onthuld.

Samen sterk voor de regionale bereikbaarheid

Deze afgelopen avond was er een bijeenkomst betreft “Samen sterk voor de regionale bereikbaarheid”.
Burgemeester Loohuis verwelkomde een panel bestaande uit afgevaardigden van de provincie Drenthe, Fokker Hoogeveen, Seaport Zwolle (Kampen, Meppel) regio Emsland-Drente en wethouder Erwin Slomp.
De insteek is en was om samen op te trekken om de regio zowel via het asfalt maar ook spoor, openbaar vervoer en vaarwegen nog beter op de kaart te zetten.

Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Hoogeveen 26-1-2019

Op 26 januari 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het verlagen van de kosten van de jeugdzorg. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

Regiodeal

Vanmiddag (14-2-2019) vond de presentatie in het Atlastheater in Emmen plaats van de Regiodeal, dit betreft de toezegging van max 20 miljoen door het kabinet voor Welzijn-Wonen en Werk De subsidie is een cofinanciering dus 20 milj van het Rijk dan ook 20 miljoen van de 6 deelnemende gemeentes en Provincie Drenthe.

Even voorstellen… Menno van Rij

Is dat niet wat voor jou, op de kieslijst van onze partij? Met die vraag begon precies een jaar geleden een boeiend traject. Door allerlei bestuurlijk werk kwam ik steeds vaker in contact met mensen die het beleid maken en uitvoeren in mijn omgeving. Hoe besluiten worden genomen en de voorbereiding daar naar toe werd zo steeds belangrijker. En dan krijg je zo’n vraag. Dat zet je aan het denken. Toen de vraag vervolgens in januari nog eens langs kwam was een gesprek met Jan Steenbergen uiteindelijk het moment om ja te zeggen.

Beslommeringen van een gemeenteraadslid.

Als je dat woord beslommeringen zo leest dan zou het kunnen zijn dat je denkt; beslommeringen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eerst maar eens even in de dikke Van Dale gekeken. Daar staat als omschrijving van dat woord; Verplichte bezigheid die je als lastig of vervelend ervaart: de dagelijkse beslommeringen.

Het is, wat mij betreft, zeker zo dat de dagelijkse beslommeringen van een gemeenteraadslid soms eigenlijk wel lastig te duiden zijn en soms zelfs vervelend aan je kunnen knagen.

Best vervelend is het soms om precies in te schatten waarom sommige mensen op b.v. facebook hun ongezouten mening ventileren over onze gemeenteraad en dat het ook lastig is om als gemeenteraadslid hierover dan weer wat te zeggen, want voordat je het weet raak je verstrikt in lastige vraagstukken die door sommige van onze inwoners terug gebracht worden tot in hun ogen eigenlijk hele simpele oplossingen en conclusies.

Adrie Vos – Gemeenteraadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

Graag wil ik me in het kort voorstellen als nieuw Gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. Ik ben Adrie Vos en woon in Nieuw Moscou.
Ben 62 jaar, gehuwd, en samen met mijn vrouw hebben we twee kinderen en inmiddels zijn we opa en oma van 3 kleinkinderen.

Erwin Slomp – Nieuwsbrief december 2018

Het jaar is bijna weer voorbij. 2018 was wel het jaar van gemeentebelangen Hoogeveen. We bestonden als partij 40 jaar. 40 jaar proberen we op te komen voor de inwoners van onze gemeente. Ooit met één zetel begonnen en nu in 2018 bij de verkiezingen de grootste partij van de gemeente Hoogeveen te zijn. Een groot succes, zeker maar ook een grote verantwoording.
Als ik terugkijk op mijn eerste zeven a acht maanden dan kan ik wel zeggen dat er veel werk is verzet. Terugkijkend moet ik ook bekennen dat mijn kijk op de ambtenarenwereld echt is veranderd. Uitzonderingen daar gelaten zie ik echt dat veel ambtenaren hard werken, maar ook erg betrokken, geïnspireerd en gemotiveerd zijn om het goede te doen voor onze inwoners. Zonder hun goede ondersteuning zou van vele zaken weinig terecht gekomen zijn.

Bezoek aan Tweede Kamer debat Ziekenhuiszorg

En wat levert een dagje Den Haag op? Minister gaat in elk geval op korte termijn regelen dat ziekenhuizen verplicht worden om in gesprek te gaan met inwoners, gemeenten en betrokken organisaties, wanneer afdelingen of ziekenhuizen gaan sluiten…

De Bij De bus van Hoogeveen