Erwin Slomp – Nieuwsbrief december 2018

Het jaar is bijna weer voorbij. 2018 was wel het jaar van gemeentebelangen Hoogeveen. We bestonden als partij 40 jaar. 40 jaar proberen we op te komen voor de inwoners van onze gemeente. Ooit met één zetel begonnen en nu in 2018 bij de verkiezingen de grootste partij van de gemeente Hoogeveen te zijn. Een groot succes, zeker maar ook een grote verantwoording.
Als ik terugkijk op mijn eerste zeven a acht maanden dan kan ik wel zeggen dat er veel werk is verzet. Terugkijkend moet ik ook bekennen dat mijn kijk op de ambtenarenwereld echt is veranderd. Uitzonderingen daar gelaten zie ik echt dat veel ambtenaren hard werken, maar ook erg betrokken, geïnspireerd en gemotiveerd zijn om het goede te doen voor onze inwoners. Zonder hun goede ondersteuning zou van vele zaken weinig terecht gekomen zijn.

Bezoek aan Tweede Kamer debat Ziekenhuiszorg

En wat levert een dagje Den Haag op? Minister gaat in elk geval op korte termijn regelen dat ziekenhuizen verplicht worden om in gesprek te gaan met inwoners, gemeenten en betrokken organisaties, wanneer afdelingen of ziekenhuizen gaan sluiten…

De Bij De bus van Hoogeveen

Gemeentebelangen op bezoek bij Kaas-Pack.

Fractie en bestuursleden van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. brachten op 31 maart een bezoek aan de firma Kaas-Pack.

Gemeentebelangen bewaakt fietsenstalling

– van de voorpagina – Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon rekenen.

Antwoorden op vragen m.b.t. mobiele bereikbaarheid

Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4
januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met een uitgebreider antwoord. Dat doen we nu met deze brief.

zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

Voorzitter De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden. Woorden als: – We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven; – Een sober investeringsbeleid Kunnen op instemming rekenen en leiden tot tevredenheid bij Gemeentebelangen. Geen geld uitgeven wat er niet is. En zeker niet de rekening neerleggen bij […]

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.
Het debat over het onderbrengen van het cultureel erfgoed bij de bibliotheek en het voortbestaan van het museum de 5000 morgen

Geen paasvuur in Elim dit jaar

Dit nieuws bericht stond niet alleen in de lokale kranten op de voorpagina, maar werd zelfs vermeld op NPO radio 1. Dit om aan te geven dat we hier te maken hebben met een evenement dat grote bekendheid geniet en elk jaar steeds meer toeschouwers trekt.

Aimée Niebuir-Van der Ham lijsttrekker Sterk Lokaal

Aimée Niebuir-Van der Ham is de lijsttrekker voor de nieuwe Drentse politieke partij Sterk Lokaal.