Gemeentebelangen op bezoek bij Kaas-Pack.

Fractie en bestuursleden van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. brachten op 31 maart een bezoek aan de firma Kaas-Pack.

Gemeentebelangen bewaakt fietsenstalling

– van de voorpagina – Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon rekenen.

Antwoorden op vragen m.b.t. mobiele bereikbaarheid

Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4
januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met een uitgebreider antwoord. Dat doen we nu met deze brief.

zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

Voorzitter De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden. Woorden als: – We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven; – Een sober investeringsbeleid Kunnen op instemming rekenen en leiden tot tevredenheid bij Gemeentebelangen. Geen geld uitgeven wat er niet is. En zeker niet de rekening neerleggen bij […]

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.
Het debat over het onderbrengen van het cultureel erfgoed bij de bibliotheek en het voortbestaan van het museum de 5000 morgen

Geen paasvuur in Elim dit jaar

Dit nieuws bericht stond niet alleen in de lokale kranten op de voorpagina, maar werd zelfs vermeld op NPO radio 1. Dit om aan te geven dat we hier te maken hebben met een evenement dat grote bekendheid geniet en elk jaar steeds meer toeschouwers trekt.

Aimée Niebuir-Van der Ham lijsttrekker Sterk Lokaal

Aimée Niebuir-Van der Ham is de lijsttrekker voor de nieuwe Drentse politieke partij Sterk Lokaal.

Gemeente op zoek naar methode voor afvalinzameling.

Hoogeveen – De gemeente gaat de komende maanden samen met inwoners op zoek naar een nieuwe methode voor afvalinzameling. Het huidige systeem is niet meer houdbaar; het levert niet genoeg bronscheiding op. Wethouder Jan Steenbergen: ‘We hebben veel werk te doen om te komen van de huidige 60% bronscheiding tot 75% bronscheiding in 2020, maar […]

CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie vormen het nieuwe college van Hoogeveen

8 april 2014 – De gemeente Hoogeveen krijgt een nieuw college.