Schriftelijke vragen met betrekking tot de brug in de Weg om de Oost

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de overlast die omwonenden van de brug in de Weg om de Oost ervaren. Wij vinden het enorm vervelend dat deze bewoners zoveel hinder ondervinden van het verkeer wat over de brug rijdt. Ook hebben wij kennis genomen van het feit dat het college allerlei metingen heeft gedaan en gekeken heeft naar mogelijkheden om dit op te lossen.  Uit die metingen blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast.

Persbericht GB Hoogeveen betreft zonneparken gem. Hoogeveen

Gemeentebelangen Hoogeveen wil een halt toeroepen aan het inrichten van zonneparken in de gem. Hoogeveen. De nu al gehonoreerde aanvragen zullen nog uitgevoerd moeten worden volgens de bestaande procedure. Nieuwe of nog niet goedgekeurde zonneparken zullen niet meer door GB Hoogeveen worden ondersteund. We roepen ook andere partijen in de gemeenteraad op om geen steun […]

GB Hoogeveen pleit voor toepassing Medische cannabis

Op initiatief van Gemeentebelangen werd woensdagavond een info avond gehouden voor de gehele gemeenteraad ,met als gastspreker Rinus Beintema van de stichting Suver Nuver.
Deze stichting zet zich in om de toepassing van medicinale wietolie te legaliseren en te reguleren.
Zondag j.l was de stichting nog op tv met een uiteenzetting hoe men denkt de wietolie te kunnen legaliseren.
Naast de stichting is er ook een vereniging verbonden aan Suver Nuver met daarbij aangesloten artsen uit geheel Nederland.
In Nederland zijn een aantal social clubs waarbij info verkregen kan worden, het streven is ook om in Drenthe een socialclub te starten.
Om met een gedegen onderzoek aan te tonen dat medicinale wietolie een positieve invloed kan hebben op iemands gezondheid is een grootschalig onderzoek gestart aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

Schriftelijke vragen OV buro

Goedendag, Als Gemeentebelangen hebben we de volgende schriftelijke vragen n.a.v  de afgekondigde maatregelen, hieronder weergegeven door het OV buro. De feiten: – dat de huidige streekbuslijn 33 nu in het dorp Nieuwlande en langs de Brugstraat halteert; – dat het aantal instappers erg beperkt is; – dat het OV Bureau heeft besloten tot een routewijziging […]

Gemeentebelangen stand van zaken, augustus 2020

Nadat in augustus de eerste raadsvergadering na het “zomerreces” is geweest gaan we nu weer de cyclus volgen van elke 14 dagen raad. Helaas nog zonder publiek maar u kunt het digitaal volgen. Gemeentebelangen heeft zich voorgenomen om 2 wekelijks haar kijk te geven op wat de highlights zijn in de raad maar ook wat daaromheen gebeurd. Om zo een beeld te geven van politiek Hoogeveen.

Informateurs aan de slag in Hoogeveen

Twee informateurs gaan de komende weken aan de slag in de gemeente Hoogeveen. In aanwezigheid van commissaris van de koning Jetta Klijnsma heeft de gemeenteraad vanmorgen Johan Baltes en Sandra Korthuis hiertoe opdracht gegeven.

Medicinale Wiet

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft via haar fractievoorzitter Ina Prins een verzoek ingediend bij het presidium om het onderwerp legaliseren van het gebruik van Mediwiet (medicinale wiet) op de raadsagenda te krijgen in een informerende ronde.