Opening nieuw pad langs de Oostwijk in Hollandscheveld

Opening nieuw pad langs de Oostwijk in Hollandscheveld, dankzij de nieuwe mensen die daar zijn komen wonen. Een werkgroep in Hollandscheveld heeft hier veel energie in gestoken evenals de gemeente Hoogeveen.. De gemeente Hoogeveen verleende medewerking door o.a beschikbaar te stellen voor een hekwerk. Mooi dat dit pad na jaren weer opnieuw toegankelijk is en […]

Gemeentebelangen bewaakt fietsenstalling

– van de voorpagina – Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon rekenen.

Persbericht bijwonen SP spreekbeurt

Afgelopen zondag op uitnodiging van de plaatselijk SP naar een spreekbeurt geweest van Harry van Bommel, tweede kamerlid van de SP. Thema: jihadisme, radicalisering en IS.

Geen paasvuur in Elim dit jaar

Dit nieuws bericht stond niet alleen in de lokale kranten op de voorpagina, maar werd zelfs vermeld op NPO radio 1. Dit om aan te geven dat we hier te maken hebben met een evenement dat grote bekendheid geniet en elk jaar steeds meer toeschouwers trekt.

Nieuwe partij provinciale statenverkiezingen: Sterk Lokaal

Vrijdag 19 december om 10.00 uur heeft Sterk Lokaal zich als nieuwe partij laten registreren voor de
provinciale statenverkiezingen in Drenthe.

Gemeente op zoek naar methode voor afvalinzameling.

Hoogeveen – De gemeente gaat de komende maanden samen met inwoners op zoek naar een nieuwe methode voor afvalinzameling. Het huidige systeem is niet meer houdbaar; het levert niet genoeg bronscheiding op. Wethouder Jan Steenbergen: ‘We hebben veel werk te doen om te komen van de huidige 60% bronscheiding tot 75% bronscheiding in 2020, maar […]

Defecte parkeerautomaten

De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen heeft aan het college van BenW vragen gesteld over defecte parkeerautomaten op de Markt.

Grittenborgh wordt opvanglocatie

Grittenborgh wordt opvanglocatie
Afgelopen vrijdag 12 september werden wij als fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, verrast met de informatie dat de staatssecretaris de heer Teeven (VVD) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen mededeelde dat de Grittenborgh zou worden omgevormd van een gevangenis tot een opvanglocatie van 750 tot 1000 vluchtelingen.

Brief aan OV-Bureau (Persbericht)

Aan: ​bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe t.a.v. dhr. J.A. van Selm ​Postbus 189 ​9400 AD ASSEN Van: ​De leden van de gemeenteraad Hoogeveen Hoogeveen, 7 juni 2014 Geacht bestuur, Op 4 juni jl. heeft het college van B&W Hoogeveen u een brief gestuurd als reactie op de voorgenomen bezuinigingen in het openbaar vervoer. In […]

Nieuw bestuur Gemeentebelangen

Gemeentebelangen heeft tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Nieuwlande een aantal nieuwe bestuursleden benoemd. Voorzitter Erwin Slomp maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen deel uit van de fractie in de gemeenteraad. De nieuwe voorzitter van het bestuur werd Dik Schuldink en deze deed ook alvast de oproep om ons de komende 4 jaar te profileren als GB. […]