Rondweg Hollandscheveld van start

Een historisch hoogtepunt voor Hollandscheveld, na 40 jaar zich hiervoor ingezet te hebben is vanmorgen de officiële handeling verricht voor de start werkzaamheden door wethouder Jan Steenbergen. Een mooie afsluiting van 4 jaar deelname in het college. We hadden op deze mooie morgen ook de officiële aftrap als Gemeentebelangen voor onze verkiezingscampagne en onze verenigingskleur […]

Massale belangstelling bijeenkomst behoud d’Olde Bieb

De wethouder was zichtbaar onder de indruk dat zoveel wijkbewoners aanwezig waren. Hij was verrast door de vele activiteiten die in het gebouw plaats vinden.

Opening nieuw pad langs de Oostwijk in Hollandscheveld

Opening nieuw pad langs de Oostwijk in Hollandscheveld, dankzij de nieuwe mensen die daar zijn komen wonen. Een werkgroep in Hollandscheveld heeft hier veel energie in gestoken evenals de gemeente Hoogeveen.. De gemeente Hoogeveen verleende medewerking door o.a beschikbaar te stellen voor een hekwerk. Mooi dat dit pad na jaren weer opnieuw toegankelijk is en […]

Gemeentebelangen bewaakt fietsenstalling

– van de voorpagina – Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon rekenen.

Persbericht bijwonen SP spreekbeurt

Afgelopen zondag op uitnodiging van de plaatselijk SP naar een spreekbeurt geweest van Harry van Bommel, tweede kamerlid van de SP. Thema: jihadisme, radicalisering en IS.

Geen paasvuur in Elim dit jaar

Dit nieuws bericht stond niet alleen in de lokale kranten op de voorpagina, maar werd zelfs vermeld op NPO radio 1. Dit om aan te geven dat we hier te maken hebben met een evenement dat grote bekendheid geniet en elk jaar steeds meer toeschouwers trekt.

Nieuwe partij provinciale statenverkiezingen: Sterk Lokaal

Vrijdag 19 december om 10.00 uur heeft Sterk Lokaal zich als nieuwe partij laten registreren voor de
provinciale statenverkiezingen in Drenthe.

Gemeente op zoek naar methode voor afvalinzameling.

Hoogeveen – De gemeente gaat de komende maanden samen met inwoners op zoek naar een nieuwe methode voor afvalinzameling. Het huidige systeem is niet meer houdbaar; het levert niet genoeg bronscheiding op. Wethouder Jan Steenbergen: ‘We hebben veel werk te doen om te komen van de huidige 60% bronscheiding tot 75% bronscheiding in 2020, maar […]

Defecte parkeerautomaten

De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen heeft aan het college van BenW vragen gesteld over defecte parkeerautomaten op de Markt.

Grittenborgh wordt opvanglocatie

Grittenborgh wordt opvanglocatie
Afgelopen vrijdag 12 september werden wij als fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, verrast met de informatie dat de staatssecretaris de heer Teeven (VVD) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen mededeelde dat de Grittenborgh zou worden omgevormd van een gevangenis tot een opvanglocatie van 750 tot 1000 vluchtelingen.