Stand van zaken Vliegveld

Stand van zaken over het vliegveld. Stand van zaken over het vliegveld. Zoals u wellicht uit de media heeft kunnen vernemen is het na veel onrust te hebben veroorzaakt door de VVD fractie in de gemeenteraad van Hoogeveen stil geworden over het praten van het vliegveld. Vorig jaar kwam de fractie van de VVD met […]

Commissie Vliegveld Hoogeveen

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief. Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest. Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien. In de jaren 1997 tot en […]

Commissie Vliegveld Hoogeveen

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief. Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest. Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien. In de jaren 1997 tot en […]

Voortgang Vliegveld

Voortgang Vliegveld Hoogeveen. Donderdagavond 8 januari 2009 werd de raadsavond gehouden. Op de agenda stond het initiatiefvoorstel van de VVD. Dit voorstel houd in dat het vliegveld gesloten zal moeten worden per  1 januari 2014. Dit initiatiefvoorstel komt dus op een tijdstip wat voor veel partijen veel te vroeg is. Ook voor de VVD zou […]

Vliegveld enquete

Enquete vliegveld. Nu de V V D het vliegveld gebeuren weer actueel maakt, wil Gemeentebelangen hierover een enquete houden. Gemeentebelangen heeft toen ingestemd met het besluit om het vliegveld op de huidige plek te handhaven. Nu komt de V V D in Hoogeveen met het voorstel om het vliegveld te sluiten. Gemeentebelangen is daar tegen. […]

Persbericht over vliegveld verplaatsen

Hoogeveen,21 december 2008 Persbericht Gemeentebelangen start enquête mbt vliegveld Hoogeveen via haar volledig nieuwe website www.gemeentebelangenhoogeveen.nl Geachte dames, heren. Gemeentebelangen Hoogeveen is jaren bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheid om het vliegveld Hoogeveen te verplaatsen. Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarvoor zelfs een speciale commissie binnen haar partij. De commissie heet “Onderzoek Behoud Vliegveld Hoogeveen” […]

Wat doet Plaatselijk Belang eigenlijk allemaal?

Er wordt maandelijks vergaderd, in deze vergadering worden alle lopende zaken doorgenomen. Zo hebben we vaste agendapunten: Eén keer in de 2 maanden is er overleg met Buurtbeheer, zie de informatie over Buurtbeheer. Zijn er grotere projecten, dan wordt dit (meestal wel via Buurtbeheer) aangekaart bij de gemeente en moet hier eerst geld voor vrijgemaakt […]

Geschiedenis Pesse

In 1815 maakte de gemeente Ruinen een inventarisatie van de gemeente. Men kwam tot een aantal van 1343 inwoners die 221 huizen bewoonden. Er waren 33 grote boeren, 42 kleine boeren en 166 keuterboeren, waarbij men niet aangaf wat men onder een grote en kleine boer verstond. Hoewel Ruinen aan het einde van de 19e […]

Geschiedenis van Nieuwlande

De bevolking bestond van oorsprong uit Drentse veenarbeiders. Aan het begin van de vorige eeuw kwamen hier Groninger en Frieze boeren hun bedrijf uitoefenen. De Drentse veenarbeiders waren overwegend orthodox Hervormd en de “import” was hoofdzakelijk Gereformeerd. Verder speelde vooral het cultuurverschil tussen de Groninger boeren en de Drentse veenarbeiders een grote rol. Voor de […]

Geschiedenis Nieuw-Moscou

Uit de oudste geschiedenis van Nieuw-Moscou ALBERT METSELAAR De geschiedenis van Moscou kunnen we laten beginnen in het verre verleden, toen groepen jagers van de Homo Erectus of de Neanderthaler zich ophielden in de gebieden die we nu kennen als Drenthe en Overijssel. We kunnen ook wijzen op de veenroute langs het Riegmeer, waardoor mensen […]