Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

Vragen over uw WOZ-aanslag?

Deze week ontvangt u als woningbezitter en bij ondernemers ook als huurder de jaarlijkse WOZ-beschikking. Bij heel veel inwoners zal de opgelegde heffing volgens verwachting zijn, maar er is ook een categorie inwoners die schrikken. Dat weten wij omdat we al een aantal signalen hebben ontvangen. Het beste kunt u dan contact zoeken met de gemeente voor een toelichting of bezwaar maken zoals in de beschikking staat aangegeven.

Lees verder »

GB Hoogeveen pleit voor toepassing Medische cannabis

Op initiatief van Gemeentebelangen werd woensdagavond een info avond gehouden voor de gehele gemeenteraad ,met als gastspreker Rinus Beintema van de stichting Suver Nuver.
Deze stichting zet zich in om de toepassing van medicinale wietolie te legaliseren en te reguleren.
Zondag j.l was de stichting nog op tv met een uiteenzetting hoe men denkt de wietolie te kunnen legaliseren.
Naast de stichting is er ook een vereniging verbonden aan Suver Nuver met daarbij aangesloten artsen uit geheel Nederland.
In Nederland zijn een aantal social clubs waarbij info verkregen kan worden, het streven is ook om in Drenthe een socialclub te starten.
Om met een gedegen onderzoek aan te tonen dat medicinale wietolie een positieve invloed kan hebben op iemands gezondheid is een grootschalig onderzoek gestart aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

Lees verder »

Schriftelijke vragen OV buro

Goedendag, Als Gemeentebelangen hebben we de volgende schriftelijke vragen n.a.v  de afgekondigde maatregelen, hieronder weergegeven door het OV buro. De feiten: – dat de huidige

Lees verder »

Uit de gemeenteraad

Momenteel zijn de bezuinigingen die de gemeente Hoogeveen in de conceptbegroting heeft opgenomen het gesprek van de dag.

Zoals iedereen wel weet staan veel gemeentes er, financieel gezien, niet zo goed voor. Dat geldt helaas ook voor de gemeente Hoogeveen. Over de oorzaken is en wordt steeds heel veel gezegd en ook op de sociale media zie je berichten hierover verschijnen. Als raadslid is het niet gemakkelijk om uit te leggen waar het allemaal aan heeft gelegen. Vaak horen we dat het te maken heeft met de plannen voor een nieuwe ijsbaan en zwembad en weer een ander zegt dat het opknappen van de Hoofdstraat onzin is en zo zijn er nog wel meer zaken op te noemen waar het aan zou kunnen liggen.

Lees verder »

Gemeentebelangen stand van zaken, augustus 2020

Nadat in augustus de eerste raadsvergadering na het “zomerreces” is geweest gaan we nu weer de cyclus volgen van elke 14 dagen raad. Helaas nog zonder publiek maar u kunt het digitaal volgen. Gemeentebelangen heeft zich voorgenomen om 2 wekelijks haar kijk te geven op wat de highlights zijn in de raad maar ook wat daaromheen gebeurd. Om zo een beeld te geven van politiek Hoogeveen.

Lees verder »

Dorpshuizen en wijkgebouwen.

Mondelinge vragen GB Hoogeveen gesteld op de Raadsavond van 10-9-2020

Door de Corona crisis zitten veel dorps-, buurthuizen en wijkgebouwen in zwaar Financieel weer. In juni/juli zijn de regels wel enigszins versoepeld maar dat heeft in deze centra door de beperkte ruimte maar weinig effect omdat ze de RIVM regels,zoals 1.5 meter afstand tot elkaar, moeten respecteren.De financiële buffer bij deze centra is vaak minimaal en de vaste kosten lopen wel door.  Dus komen ze in financiële nood. Gemeentebelangen vind buurt-dorpshuizen een basis voorziening en daarom mag deze crises niet lijden tot sluiting van deze gebouwen. Nu zit de gemeente Hoogeveen in zwaar weer en is het moeilijk om als gemeente financieel bij te dragen. Nu is het wel zo dat de provincie geld beschikbaar heeft gesteld en ook het rijk de afgelopen week 17 miljoen beschikbaar  heeft gesteld voor dorps en buurthuizen.

Lees verder »

Zomer 2020 en politiek Hoogeveen

Het politieke landschap is sinds de verkiezingen van 2018 erg veranderd en de verkiezingsuitslag heeft ook voor andere verhoudingen binnen de raad gezorgd. Financieel hebben we veel ‘tegenvallers’ gehad in de afgelopen periode onder de noemer het zat nooit eens mee. De veranderende verhoudingen hebben niet op alle punten positief uitgepakt voor de raad.

Lees verder »

Ons immer actieve lid in de wijk Krakeel: Lubbert Vaartjes. Complimenten voor zijn vrijwilligerswerk in "zijn"wijk en de spreuk: jong geleerd is oud gedaan is hierbij zeker van toepassing!

Wethouder Jan Steenbergen bedankt dhr Strijker voor zijn inzet als vrijwilliger