Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

Informateurs aan de slag in Hoogeveen

Twee informateurs gaan de komende weken aan de slag in de gemeente Hoogeveen. In aanwezigheid van commissaris van de koning Jetta Klijnsma heeft de gemeenteraad vanmorgen Johan Baltes en Sandra Korthuis hiertoe opdracht gegeven.

Lees verder »

Gemeentebelangen zegt vertrouwen in de coalitie op

Fractie en bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o in gemeenschappelijke vergadering bijeen, hebben besloten om het vertrouwen in de bestaande coalitie van de gemeente Hoogeveen op te zeggen.

Namens Jan Stoefzand, partijvoorzitter
Ina Prins-Vosmeijer, fractievoorzitter

Lees verder »

Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) stopt per direct als wethouder van financiën!

Persbericht
Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) stopt per direct als wethouder van financiën!
Ik heb mijn stinkende best gedaan. Stond achter de notitie die er lag. Heb mensen gevraagd in eigen vlees te snijden, m.a.w. partijpolitiek los te laten. Ik voel me verantwoordelijk. Ik kan alleen maar werken als ik de steun en vertrouwen heb van alle partijen. Wanneer er dan ook nog één coalitiepartij aangeeft geen vertrouwen meer te hebben kan ik nog maar één ding doen; ondanks de pijn die het me doet.

Lees verder »

Strategische beschouwingen ri programmabegroting 2021-2024

In de afgelopen maanden zijn er in deze raad diverse malen grote woorden gebruikt. Er is zelfs meerdere malen gevraagd of dit college wel in staat is om deze ontstane “puinhoop” het hoofd te bieden. In de notitie Samenredzaamheid van Hoogeveen die we vorige week mochten ontvangen, staat een duidelijke analyse van de oorzaak van de financiële tekorten.

Lees verder »

Medicinale cannabis

Donderdagavond was er een info ronde georganiseerd door het college betreft medicinale cannabis.
Op initiatief van GB en met steun van 6 partijen in de gemeenteraad is dit op de Raadsagenda geplaatst.

Lees verder »

Medicinale Wiet

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft via haar fractievoorzitter Ina Prins een verzoek ingediend bij het presidium om het onderwerp legaliseren van het gebruik van Mediwiet (medicinale wiet) op de raadsagenda te krijgen in een informerende ronde.

Lees verder »

Ons immer actieve lid in de wijk Krakeel: Lubbert Vaartjes. Complimenten voor zijn vrijwilligerswerk in "zijn"wijk en de spreuk: jong geleerd is oud gedaan is hierbij zeker van toepassing!

Wethouder Jan Steenbergen bedankt dhr Strijker voor zijn inzet als vrijwilliger